הרב יהודה יוספי שליט"א
 
רבי משה גאלנטי - סיפור - קצרים