הרב יגאל כהן שליט"א
 

קשה לי!! איפה הקב"ה?? הרב יגאל כהן שליט"א - קצרים