הרב ירון אשכנזי שליט"א
 
יולדת בשבת - דברים המבשרים פינוי לבית החולים
באיזה אופנים נדע שמותר לחלל את השבת ולנסוע לבית החולים, ומתי נדע להתפנות לבית החולים ללא שהיות?