הרב ירון אשכנזי שליט"א
 
יולדת בשבת - להסיע ילדים בשבת?
האישה צריכה ללדת בשבת, מה עושים עם הילדים? האם מותר להסיע את הילדים למקום אחר כדי שישמרו עליהם?