הרב ירון אשכנזי שליט"א
 
מדוע האשה מדליקה נרות שבת ולא האיש? ומה הדין כשהאשה לא בבית
 
על מי מוטלת המצוה של הדלקת נרות שבת, על הבעל או על האישה? ומי מדליק במקרה שהאישה לא בבית ויש רק אב ובת גדולה?