בית הדין – "חוקת משפט"

בת ים 

הרכב הדיינים:

  •                                               אב"ד הרב דוד מלכה שליט"א
  •            הרב משה אדיר שליט"א            
  •     הרב יעקב עמר שליט"א       

 מזכיר: הרב אברהם מיג'אן

כתובת: רח' אהוד קינמון 27 ביהכ"נ זכור לאברהם 

טלפון: 072-338-7899

מייל: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה