בית הדין – "חוקת משפט"
בית שמש 

הרכב הדיינים:

  •                                               אב"ד הרב אלחנן פרץ שליט"א
  •            הרב אליהו בוחבוט שליט"א            
  •            הרב משה אדיר שליט"א              
  •      הרב דוד כהן שליט"א       

 מזכיר: הרב שלמה בן עזרא

כתובת - 1: רחנחל שורק 11 בית שמש

כתובת - 2: רח' נחל מטע 6 בית שמש

טלפון: 072-338-7899

 

 

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה